نویسنده: مامان فرزان - شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٢

عزیز مادر

این روزها تو ماشالله بزرگتر و آقا تر شدی و روز به روز شیرین تر

وقتی نگاه به چشمای معصومت میکنم یاد حرف خانم محقیقی میام که برای این کلوپ نظر گذاشته و یک کلمه را تجزیه تحلیل کرده....

عزیز مادر

چقدر راحت مردم دل بنده ای را میشکنن

به صاحب اسمت  قسم میخورم که اگه بزرگ بشی و این حرف ها به گوشت برسه چقدر ناراحت میشی چقدر میشکنی چقدر از دین و اسلام و شیعه متنفر میشی.....

عزیز مادر

حرف و حدیث زیادهه منم قبول دارم ولی محکم باش

خدا بزرگه - خدا عالمه - خدا بخشنده هست

این حرفها دل مادرت را شکست ولی به صاحب اسمت قسمت میدم تو محکم باش تو عالم باش تو قوی باش و با حرفها اجازه نده زندگی ات خراب بشه عصابت داغون بشه

رو این کلمه ها مانور میدم چند بار تکرار میکنم ولی قابل هضم نیست برام

تو دل شب بلند میشم وضو میگیرم نماز شب میخونم و طلب آمرزش میکنم استغفار میکنم هم برای خودم هم برای دیگران که ناپخته حرفی میزنن و خواهند زد

من این قضیه را از کسی پنهان نکردم با افتخار سرم بالا گرفتم و به همه نشونش دادم

فقط خواهشی از خدا دارم به حرمت این عزیزان به یتیمی این طفلان قسم که اگه کسی  از نزدیکان فامیل همسایه فرزندی به اسم فرزندخوانده گرفته بود هیچ وقت اسم نامشروع به پسوند بچه اضافه نکنید اون طفل دلی دارد بهشتیقلبی دارد کوچک روحی دارد لطیف

یا حق